تصفیه هوا


تصفیه هوا سامسونگ مدل B90
تصفیه هوا سامسونگ مدل B90

فیلتر پنج گانه برای تصفیه عالی هواسیستم محافظ چندگانه در مقابل آلرژینو آوری در بهبود کیفیت هوا (د.....

2,070,000تومان
تصفیه هوا سامسونگ مدل J41
تصفیه هوا سامسونگ مدل J41

فیلتر پنج گانه برای تصفیه عالی هوااز بین برنده گرد و غبار ، گازهای مضر و ذرات ریزاز بین برنده ویروس.....

1,285,000تومان
تصفیه هوا سامسونگ مدل M50
تصفیه هوا سامسونگ مدل M50

فیلتر سه گانه برای تصفیه عالی هواسیستم محافظ چندگانه در مقابل آلرژینو آوری در بهبود کیفیت هوا (دک.....

1,885,000تومان
تصفیه هوا سامسونگ مدل P55
تصفیه هوا سامسونگ مدل P55

فیلتر چند گانه برای تصفیه عالی هوامجهز به سیستم تولید رطوبتسیستم محافظ چندگانه در مقابل آلرژینو آوری.....

1,761,000تومان
تصفیه هوا سامسونگ مدل S38
تصفیه هوا سامسونگ مدل S38

فیلتر چهار گانه برای تصفیه عالی هواسیستم محافظ چندگانه در مقابل آلرژینو آوری در بهبود کیفیت هوا (دکت.....

1,500,000تومان
نمایش 1 تا 5 از 5 مورد (1 صفحه)