0
تعداد محصول در سبد خرید: 0
جمع کل قیمت سبد خرید : 0

1500000 تومان هدیه

1500000تومان کارت هدیه نقدی پس از نصب محصول 

مبلغ هدیه پس از نصب محصول خریداری شده و اعلام آدرس ، مشخصات و کدپستی مشتری ، به صورت کارت هدیه بانکی ، توسط شرکت سام سرویس به آدرس مشتری ارسال می شود.

کارت هدیه قابل استفاده در تمامی دستگاه های کارت خوان بانکی می باشد .